APIE MUS

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ skatina naują požiūrį į kaimo plėtrą, kai strateginiai sprendimai priimami remiantis vietos žinojimu ir partneryste, apjungiant visų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir skatinant iniciatyvą „iš apačios“.

Įgyvendindama 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją pagal LEADER metodą, vietos veiklos grupė ypatingą dėmesį skyrė atstovaujamoje teritorijoje veikiančių organizacijų ir kaimo gyventojų aktyvinimui, mokymui, verslumo skatinimui. Buvo įgyvendinti 44 vietos projektai, iš kurių 4 skirti viešosios aplinkos ir infrastruktūros sukūrimui, 6 vietos projektai skirti bendruomenėms skirtų pastatų remontui bei rekonstrukcijai, 4 vietos projektų dėka sutvarkyti kultūros paveldo objektai, 1 projektas buvo skirtas Klaipėdos rajono amatų centro įkūrimui, 15 vietos projektų skatino kaimo gyventojų socialines, kultūrines iniciatyvas, 14 vietos projektų prisidėjo prie kaimo ekonomikos įvairinimo. Įgyvendinti projektai ne tik pagerino kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, bet ir padėjo pagrindus tolimesnei bendruomenių plėtrai, darbo vietų bei paslaugų kūrimo kaime. Strategijos įgyvendinimas sutelkė Klaipėdos rajono kaimų bendruomenių aktyvistus, įtikino žmones patiems imtis atsakomybės už savo aplinkos gerbūvio kūrimą.

2016 m.  VVG pradėjo įgyvendinti 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją. Iki 2023 metų numatoma įgyvendinti ne mažiau kaip 26 vietos projektus, sukurti ne mažiau kaip 37 darbo vietas.