PROJEKTŲ ŽEMĖLAPIS

 Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros strategijos ( 2007-2013 m.)  įgyvendinimas. 

Įgyvendintų vietos projektų išsidėstymas VVG teritorijoje.