BENDRUOMENĖS VERSLUI

KLAIPĖDOS RAJONO BENDRUOMENĖS KVIEČIA TARPSEKTORINIAM BENDRADARBIAVIMUI

 

Kaimo bendruomenės, kurios įgyvendino 2007-2013 m. finansavimo laikotarpio vietos projektus, kviečia kitas nevyriausybines organizacijas ar verslo atstovus bendradarbiauti tęstinėse įgyvendintų vietos projektų veiklose.