Privatumo politika

SLAPUKŲ (COOKIES) NAUDOJIMAS. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų interneto tinklo naršyklę ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į kompiuterį pirmą kartą apsilankius Svetainėje. Vėliau slapukai naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie Svetainės ar joje pateikiamos informacijos. Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su šiomis slapukų naudojimo taisyklėmis.

Jeigu NESUTINKATE, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.

 

Svetainėje naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius Svetainės puslapius bei juose atliktus veiksmus (pavyzdžiui, mygtukų paspaudimus ar formų patvirtinimus). Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus Svetainėje perduodama ir saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitoms apie Svetainės naudojimo statistiką, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

 

Svetainėje naudojamas Facebook pixel įrankis, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius Svetainės puslapius bei juose atliktus veiksmus (pavyzdžiui, mygtukų paspaudimus ar formų patvirtinimus). Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus Svetainėje perduodama ir saugoma Facebook esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitoms apie Svetainės naudojimo statistiką, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

 

NAUJIENLAIŠKIO TAISYKLĖS

 

Svetainės naujienlaiškis skirtas informuoti apie organizacijos veiklą, planuojamus renginius, kartais siunčiamos užklausos ar apklausos, siekiant sustiprinti grįžtamąjį ryšį.

Naujienlaiškis siunčiamas tik gavus Jūsų sutikimą.

Užsiprenumeravę Svetainės naujienlaiškį Jūs sutinkate, kad Partneriai naudotų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Kiekvienas Svetainės naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę ir galimybę bet kada pakeisti prenumeratos nuostatas arba atsisakyti prenumeratos. Prenumeratoriui atsisakius Svetainės naujienlaiškio prenumeratos, Partneriai netenka teisės naudoti prenumeratoriaus asmens duomenų, kuriuos jis pateikė prenumeruodamas naujienlaiškį.

 

 

ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

VVG „Pajūrio kraštas“ Jūsų asmeninę informaciją saugo ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas, laikantis Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679,  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Partneriai gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) savo paslaugų teikimui bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai kurie Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami siekiant geriau pritaikyti Svetainės turinį Jūsų poreikiams. Naudodama Jūsų asmens duomenis, Partneriai turi teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios paslaugos teikimo tikslais. Partneriai neatskleidžia trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą perdavus tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per Svetainėje pateiktas nuorodas. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvienos aplankytos svetainės privatumo sąlygomis.

Asmeniniai duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Jūs turite teisę žinoti, kaip panaudojama Jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, prašome pranešti apie tai el. paštu pajurio.krastas@gamail.com.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti ištaisyti ar sunaikinti Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdyti tokių duomenų naudojimą.

Jūsų asmens duomenys saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).

 

 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Mes stengiamės, kad Svetainėje pateikiama informacija būtų atnaujinta, aktuali, tiksli ir išsami, tačiau negalime negarantuoti visiško informacijos tikslumo bei naudingumo. Neatsakome už bet kokius veiksmus, kuriuos galėjo įtakoti Svetainėje pateikta informacija, ar tų veiksmų padarinius.

Svetainės turinyje gali būti techninių netikslumų ar rašybos klaidų. Apie pastebėtas klaidas ar netikslumus prašome pranešti el. paštu pajurio.krastas@gamail.com.

Svetainės turinys gali būti pakeistas, pataisytas ar papildytas bet kuriuo metu. Interneto paieškos sistemos nepateikia atnaujintos informacijos realiu laiku ir Partneriai neatsako už paieškos sistemų rezultatuose pateiktos informacijos tikslumą ir teisingumą Jūsų paieškos metu.

Negarantuojame, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ir kad Svetainės turinys bus nuolatos prieinamas.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudodamiesi Svetaine ar bet kokia joje pateikta informacija prisiimate asmeninę atsakomybę ir riziką. Jūs visada privalote patys imtis deramų saugumo priemonių ir tik Jūs atsakote už galimą žalą, padarytą Jūsų sveikatai, kompiuterinei įrangai ar joje saugomai informacijai.