Epidemija ir finansinių ataskaitų teikimas
Posted by

Epidemija ir finansinių ataskaitų teikimas

Registrų centras pakomentavo, kaip elgtis su 2019 m. finansinėmis ataskaitomis, nes per karantino laikotarpį visuotinio narių susirinkimo sušaukti nėra galimybių.

Asociacijų įstatymo 8 str. 5 dalyje reglamentuota, kad per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos visuotinis susirinkimas turi patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba ataskaitą. Ir patvirtinta ataskaita iki gegužės 1 d. turi būti pateikta Registrų centrui.

Registrų centras pateikė atsakymą: „informuojame, kad teisės aktai, reglamentuojantys tiek visuotinių (akcininkų, narių, dalininkų) susirinkimų sušaukimo, tiek patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminus dėl karantino sąlygų nėra pakeisti. Informuojame, kad Registrui teikiami tik susirinkimo patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

Vertindamas dėl šalyje paskelbto karantino susidariusią situaciją, apsunkinančią galimybes laiku pateikti finansines ataskaitas, Registrų centras 2020 metais finansinių ataskaitų teikimo procesą vertins lanksčiai ir atsižvelgs į objektyvias priežastis, dėl kurių verslas ir organizacijos gali nespėti laiku pateikti ataskaitų. Šiuo laikotarpiu Registrų centras netaikys teisės aktuose numatytų poveikio priemonių: nepradės surašyti administracinių nusižengimų protokolų ir neinicijuos paramos gavėjo statuso panaikinimo procedūrų“.

 

SVARBU!

Rengdami ir tvirtindami savo finansinių ataskaitų rinkinius turite  atkreipti dėmesį į įsigaliojusius pakeitimus.

Primename, kad pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinio pranešimo rengimą ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimą reglamentuoja Finansų ministro 2018-12-18 įsakymas Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“  , kuriuo reikia vadovautis sudarant finansines ataskaitas už finansinius metus, prasidedančius 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau.

Platesnę informaciją rasite čia:

FMpelnonesiekiantys_FA_2019

0 Komentarai įrašui Epidemija ir finansinių ataskaitų teikimas yra išjungti 198 02 balandžio, 2020 Naujienos balandžio 2, 2020