Pranešimai

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAMS

/ 2017-08-02

Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo 2017-08-01 iki 2017-08-31 kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Didžiausia paramos suma vienam tarptautinio bendradarbiavimo projektui – 100 000 Eur.  Paramos intensyvumas – iki 80 proc. visų tinkamų išlaidų. Parama vienam paramos gavėjui – 100 000 Eur.

Partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG ir kitas viešasis juridinis asmuo – viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti VPS ir veikianti kaimo vietovių teritorijoje. Partnerių skaičius nėra ribojamas. DAUGIAU INFORMACIJOS ČIA.

 

AKTUALIOS NAUJIENOS BENDRUOMENĖMS

/ 2017-07-31

šaukt

Pastaruoju laiku buvo daug diskutuojama dėl  kaimo bendruomenių bei vietos veiklos grupių priskyrimo neperkančiosioms organizacijoms.

Siūlome susipažinti su Nacionalinės mokėjimo agentūros  informacija. SPAUSTI ČIA.