Pranešimai

APTARTOS SAVIVALDYBĖS PRISIDĖJIMO GALIMYBĖS

/ 2018-01-24

teamwork-puzzleSausio 23 dieną Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ iniciatyva vyko  Klaipėdos rajono savivaldybės ir VVG susitikimas, kuriame buvo aptarti Savivaldybės bendradarbiavimo ir finansinio prisidėjimo prie vietos projektų klausimai. Susitikime dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, Mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotoja Vitalija Kazlauskienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Polekauskienė.

Atsižvelgiant į Vietos projektų administravimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas nuosavam indėliui, VPS administravimo vadovė R.Damulienė Savivaldybei  siūlė bendradarbiauti ir prisidėti prie visų priemonės „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ vietos projektų, nes taip būtų užtikrinamos visiems pareiškėjams vienodos sąlygos. Nors Savivaldybė siūlė sąlygą, kad ir jiems būtų teikiamos pilnos paraiškos, bet susitarta, kad VVG parengs dokumento šabloną bendruomenėms, kurios kreipsis į Tarybą dėl finansinio prisidėjimo.

Diskutuota ir apie reikalavimus vietos projektų pareiškėjams prisidedant įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu ar savanoriškais darbais. R.Damulienė akcentavo, kad šios sąlygos pareiškėjams sunkiai išpildomos, todėl yra didelė tikimybė, kad dauguma pareiškėjų prašys Savivaldybės finansinio prisidėjimo. Kam skirti finansinį prisidėjimą Savivaldybė ketina svarstyti ir NVO taryboje, todėl tos bendruomenės, kurios ketina teikti paraiškas, prašymus  Savivaldybei turi pateikti iki vasario 5 dienos (VVG parengė dokumento šabloną – ieškokite šios svetainės skiltyje „Informacija pareiškėjams“).

          Kviečiame kaimo bendruomenes, ketinančias teikti paraiškas, paskubėti pildyti prašymus ir teikti juos Savivaldybei.

          Primename, kad Kvietimo Nr. 1 paskutinė paraiškų rinkimo diena – vasario 28 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

/ 2018-01-17

zum-logo

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt) interneto svetainėse. Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2018 m. sausio 22 iki vasario 23 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

– spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

– elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.

 DĖMESIO!  Įsigaliojo pakeistos taisyklės.