Pranešimai

TARĖSI KLAIPĖDOS APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ DARBUOTOJAI

/ 2017-05-25

Gegužės 17 d.  Kretingoje vyko VVG administracijų darbuotojų pasitarimas, kuriame dalyvavo  Asociacijos „Lamatos žemė“, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos, Skuodo vietos veiklos grupės ir  VVG „Pajūrio kraštas“ atstovai. Tai pirmasis susitikimas pradėjus įgyvendinti 2014-2020 finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijas. Susitarta, kad susitikimai vyks kas du mėnesius, o jei atsiras poreikis, – ir dažniau. Bendradarbiavimas  tarp apskričių vietos veiklos grupių ne naujiena – tinklaveika ir anksčiau buvo viena iš bendradarbiavimo formų. Pasitarus apskrityse, nutarimai perduodami VVG tinklui, o  bendri sprendimai perduodami  Nacionalinei mokėjimo agentūrai ar Žemės ūkio ministerijai

 

 

LEADER PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS PRIVERTĖ VISUS SUSĖSTI PRIE BENDRO STALO

/ 2017-05-16

Balandžio 20 d. vykusiame Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame susirinkime dėl stringančių vietos plėtros strategijų ir iššūkių, su kuriais susiduria vietos veiklos grupės, buvo nutarta kreiptis į Seimo kaimo reikalų komitetą (raštą galite rasti čia). Visus neramina situacija,  kai niekaip negali įsibėgėti naujosios strategijos. Gegužės 3 d. Kaimo reikalų komiteto nariai priėjo išvados, kad sunkumai, su kuriais susiduria vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenės, turi būti sprendžiamos kompleksiškai užtikrinant visapusišką institucijų bendradarbiavimą. Susitikime dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir VVG tinklo atstovai.  Seimo kaimo reikalų komiteto nariai, VVG tinklo iškeltus klausimus taip pat pateikė svarstyti Finansų, Ūkio bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms.