Teisės aktai

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklės.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklės.

Civilinis kodeksas.

Darbo kodeksas.

Viešųjų pirkimų įstatymas.

Buhalterinės apskaitos įstatymas.

Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės.

Paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarka ir paramos dydžio skaičiavimo metodika pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių  inicijuotos vietos plėtros būdu atrankos taisyklės.

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių  inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020-metų programą, viešinimo taisyklės.

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones taikymo metodika.