Viešųjų pirkimų dokumentai

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo ir viešųjų pirkimų vykdymo

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų dokumentų formų patvirtinimo 

Vietos veiklos grupės “Pajūrio kraštas” metinis pirkimų planas.

Vietos veiklos grupės “Pajūrio kraštas” planuojamų vykdyti pirkimų sąrašas.