Viešųjų pirkimų dokumentai

Vietos veiklos grupės “Pajūrio kraštas” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Vietos veiklos grupės “Pajūrio kraštas” metinis pirkimų planas.

Vietos veiklos grupės “Pajūrio kraštas” planuojamų vykdyti pirkimų sąrašas.

Informacija apie viešuosius pirkimus 2016 metais.