Apie mus

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ savo veiklą pradėjo 2008 metų sausio 28 dieną. 2010 metų vasario 11 dieną Gobergiškės kaime vykusioje vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas” konferencijoje vienbalsiai patvirtinta Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros strategija.

Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ parengta vietos plėtros strategija įgyvendina naują požiūrį į kaimo plėtrą, kai strateginiai sprendimai priimami remiantis vietos žinojimu ir partneryste, apjungiant visų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir skatinant iniciatyvą „iš apačios“. Vietos plėtros strategijos „Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ tikslas – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę.

Įgyvendindama vietos plėtros strategiją pagal LEADER metodą, vietos veiklos grupė ypatingą dėmesį skyrė atstovaujamoje teritorijoje veikiančių organizacijų ir kaimo gyventojų aktyvinimui, mokymui, verslumo skatinimui.

Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros strategija suskirstyta į du prioritetus: „Kaimo žmonių gyvenimo sąlygų, gyvenamosios aplinkos gerinimas“ ir „Kaimo gyventojų socialinių, kultūrinių iniciatyvų skatinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“. Įgyvendinami 38 vietos projektai, iš kurių 4 skirti viešosios aplinkos ir infrastruktūros sukūrimui, 6 vietos projektai skirti bendruomenėms skirtų pastatų remontui bei rekonstrukcijai, 4 vietos projektų dėka tvarkomi kultūros paveldo objektai, 1 projektas skirtas Amatų namų įkūrimui, 15 vietos projektų skatins kaimo gyventojų socialines, kultūrines iniciatyvas, 8 vietos projektai prisidės prie kaimo ekonomikos įvairinimo.

Dabar, kai įdėtos pastangos virto darbais, įsitikinome, kad atsakingai ir tinkama linkme kartu mokantis bei dirbant nuo pat idėjos pateikimo iki darbo užbaigimo, sukuriama darni visuma, kai dauguma projektų darniai papildo vienas kitą – pvz.: Brožių kaimo bendruomenė teiks maitinimo paslaugas Vėžaičių konferencijų centrui, Maciuičių ir Kalniškės bendruomenės sukurtu prekiniu ženklu galės naudotis visi, kuriantys kokybišką krašto produkciją. Atvykstantiems rajono svečiams skirtingas paslaugas pasiruošę teikti: Priekulės evangelikų liuteronų parapija, Lankupių kaimo bendruomenė, Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė, Drevernos bendruomenė.

Įgyvendinti projektai ne tik pagerins kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, bet ir padės pagrindus tolimesnei bendruomenių plėtrai, prisidės prie darbo vietų bei paslaugų kūrimo kaime.

Strategijos įgyvendinimas sutelkė Klaipėdos rajono kaimų bendruomenių aktyvistus, įtikino žmones patiems imtis atsakomybės už savo aplinkos gerbūvio kūrimą. Tarpusavio bendradarbiavimas, bendrų tikslų ieškojimas padėjo pasiekti tai, kad Strategijos įgyvendinimo rezultatai jau dabar ryškiai matomi ir pasiekiami kiekvienam rajono gyventojui.