VVG veiklos dokumentai

Vietos veiklos grupės “Pajūrio kraštas” narių priėmimo tvarka.

Prašymas dėl narystės VVG “Pajūrio kraštas” (juridiniai asmenys).

Prašymas dėl narystės VVG “Pajūrio kraštas” (fiziniai asmenys).

Valdybos sprendimas dėl stojamojo ir nario mokesčio

Administracijos darbo užmokestis

*******************************************************************************************************************************************************************************

2016-2023 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

2016-2023 VPS stebėsenos tvarka 

***************************************

Visuotinių narių susirinkimų protokolai

VS-16-1  VS-16-2  VS-17-1  VS-17-2

***************************************

Valdybos posėdžių protokolai

2016 m.              2017  m. 

VP-16-1             VP-17-1

VP-16-2           VP -17-2            

VP-16-3            VP-17-3

VP-16-4           VP-17-4 

VP-16-5            VP-17-5

VP-16-6           VP-17-6

VP-16-7          VP-17-7 

VP-16-8          VP-17-8 

VP-16-9

VP-16-10

*********************************************

Metinės ataskaitos

VPS įgyvendinimo metinė ataskaita už 2016 metus 

Finansinė metinė ataskaita už 2016 metus

*********************************************

VPS įgyvendinimo ketvirčių ataskaitos

2017 m. I ketv.    2017 m. II ketv.

**********************************************

Informacija apie įvykusius renginius

Dalyvavimo seminare “Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijas“” ataskaita 

Dalyvavimo seminare “Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“” ataskaita

VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ informacinių renginių dalyvių suvestinė