Informacija pareiškėjams

logo_4

******************************************************************************************************************************************************************************

AKTUALI INFORMACIJA

Pirmasis kvietimas teikti vietos  projektų paraiškas numatomas pagal VVG “Pajūrio kraštas” VPS priemonę  „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“.  

Tinkami pareiškėjai pagal priemonę „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“: 

VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje (išskyrus Gargždų miestą) registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų, arba  Viešųjų įstaigų, arba  Labdaros ir paramos fondų  arba biudžetinių įstaigų įstatymą. VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos. VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje registruotos viešosios įstaigos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Remiamos veiklos:

  • Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas.
  • Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas.
  • Tradicinių amatų centrų plėtra.
  • Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, įskaitant kultūrinio kraštovaizdžio objektus.

Plačiau ir su visomis iki 2023 m. numatomomis įgyvendinti VPS priemonėmis galite susipažinti  VVG  “Pajūrio kraštas”  2016-2023 metų vietos plėtros strategijos IX skyriuje “ VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas”.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Priedai: 1 priedas. Kaimo VP paraiskos forma; 3 priedas. Verslo plano forma4 priedas. VPS vykdytojos PAK aprasas.

******

Pranešimas    “II prioriteto priemonė LEADER-19.2-SAVA-6″

   ******

BŪKITE ATIDŪS

VVG pasiekė informacija, kad bendruomenių paštus užplūdo įvairūs komerciniai pasiūlymai  ne tik už bendruomenes užpildyti vietos projektų paraiškas, bet ir prie projektų prisidėti pinigais, atlikti statybos darbus ir t.t. Prašome visų potencialių pareiškėjų atidžiai ir reikliai žiūrėti į bet kokius su vietos projektų rengimu ar įgyvendinimu susijusius pasiūlymus, nepasirašinėti jokių  išankstinių sutarčių, o renkantis konsultantus, atsižvelgti į viešai pateikiamą informaciją apie siūlančią paslaugas įmonę, darbuotojų kvalifikaciją, jų patirtį konsultuojant  KPP projektų vykdytojus.

******