Informacija pareiškėjams

logo_4

******************************************************************************************************************************************************************************

AKTUALI INFORMACIJA

Pirmasis kvietimas teikti vietos  projektų paraiškas numatomas pagal VVG “Pajūrio kraštas” VPS priemonę  „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“.  

Tinkami pareiškėjai pagal priemonę „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“: 

VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje (išskyrus Gargždų miestą) registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų, arba  Viešųjų įstaigų, arba  Labdaros ir paramos fondų  arba biudžetinių įstaigų įstatymą. VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos. VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje registruotos viešosios įstaigos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Remiamos veiklos:

  • Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas.
  • Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas.
  • Tradicinių amatų centrų plėtra.
  • Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, įskaitant kultūrinio kraštovaizdžio objektus.

Plačiau ir su visomis iki 2023 m. numatomomis įgyvendinti VPS priemonėmis galite susipažinti  VVG  “Pajūrio kraštas”  2016-2023 metų vietos plėtros strategijos IX skyriuje “ VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas”.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės