Informacija pareiškėjams

Vietos veiklos grupės “Pajūrio kraštas” 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  

**************************************************************************************************************************************************************************

KVIETIMAS NR. 1  

PRIEMONĖ  „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Kvietimo skelbimas

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas 

1. Priedas. Vietos projekto paraiška

2. Priedas. Jungtinės veiklos sutartis  

3. Priedas. Bendradarbiavimo sutartis

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

2018 m. sausio mėn. organizuojami informaciniai renginiai potencialiems pareiškėjams  

Rašto Savivaldybei šablonas