Warning: max(): Array must contain at least one element in /home/pajuriok/domains/pajuriokrastas.lt/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7-mailchimp-extension/lib/tools.php on line 119
Trumpa informacija « Pajūrio kraštas

Trumpa informacija

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ savo veiklą pradėjo 2008 metų sausio 28 dieną.

2010 – 2015 metais  vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas”  įgyvendino Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros strategiją pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.  Bendra gauta paramos suma – 2 940 149 Eur.

Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros strategija buvo  suskirstyta į du prioritetus: „Kaimo žmonių gyvenimo sąlygų, gyvenamosios aplinkos gerinimas“ ir „Kaimo gyventojų socialinių, kultūrinių iniciatyvų skatinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“. Įgyvendinti 44 vietos projektai, iš kurių 4 skirti viešosios aplinkos ir infrastruktūros sukūrimui, 6 vietos projektai skirti bendruomenėms skirtų pastatų remontui bei rekonstrukcijai, 4 vietos projektų dėka sutvarkyti kultūros paveldo objektai, 1 projektas skirtas Klaipėdos rajono amatų centro įkūrimui, 15 vietos projektų skatino kaimo gyventojų socialines, kultūrines iniciatyvas, 14 vietos projektų prisidėjo prie kaimo ekonomikos įvairinimo.

Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“  įgyvendinta vietos plėtros strategija prisidėjo prie naujo požiūrio į kaimo plėtrą, kai strateginiai sprendimai priimami remiantis vietos žinojimu ir partneryste, apjungiant visų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir skatinant iniciatyvą „iš apačios“.

Įgyvendindama vietos plėtros strategiją pagal LEADER metodą, vietos veiklos grupė ypatingą dėmesį skyrė atstovaujamoje teritorijoje veikiančių organizacijų ir kaimo gyventojų aktyvinimui, mokymui, verslumo skatinimui. Dabar, kai įdėtos pastangos virto darbais, įsitikinome, kad atsakingai ir tinkama linkme kartu mokantis bei dirbant nuo pat idėjos pateikimo iki darbo užbaigimo, sukuriama darni visuma, kai dauguma projektų darniai papildo vienas kitą. Strategijos įgyvendinimas sutelkė Klaipėdos rajono kaimų bendruomenių aktyvistus, įtikino žmones patiems imtis atsakomybės už savo aplinkos gerbūvio kūrimą. Tarpusavio bendradarbiavimas, bendrų tikslų ieškojimas padėjo pasiekti tai, kad Strategijos įgyvendinimo rezultatai jau dabar ryškiai matomi ir pasiekiami kiekvienam rajono gyventojui.

2016 m. Vietos veiklos grupė  “Pajūrio kraštas” parengė  2016-2023 metų vietos plėtros strategiją pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę “LEADER” . Projekto vertė – 2 981 836 Eur, įgyvendinimo terminas – 2023 m. rugsėjo 1 d. Numatoma įgyvendinti ne mažiau kaip 26 vietos projektus.