APTARTOS SAVIVALDYBĖS PRISIDĖJIMO GALIMYBĖS

/ 2018-01-24

teamwork-puzzleSausio 23 dieną Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ iniciatyva vyko  Klaipėdos rajono savivaldybės ir VVG susitikimas, kuriame buvo aptarti Savivaldybės bendradarbiavimo ir finansinio prisidėjimo prie vietos projektų klausimai. Susitikime dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, Mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotoja Vitalija Kazlauskienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Polekauskienė.

Atsižvelgiant į Vietos projektų administravimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas nuosavam indėliui, VPS administravimo vadovė R.Damulienė Savivaldybei  siūlė bendradarbiauti ir prisidėti prie visų priemonės „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ vietos projektų, nes taip būtų užtikrinamos visiems pareiškėjams vienodos sąlygos. Nors Savivaldybė siūlė sąlygą, kad ir jiems būtų teikiamos pilnos paraiškos, bet susitarta, kad VVG parengs dokumento šabloną bendruomenėms, kurios kreipsis į Tarybą dėl finansinio prisidėjimo.

Diskutuota ir apie reikalavimus vietos projektų pareiškėjams prisidedant įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu ar savanoriškais darbais. R.Damulienė akcentavo, kad šios sąlygos pareiškėjams sunkiai išpildomos, todėl yra didelė tikimybė, kad dauguma pareiškėjų prašys Savivaldybės finansinio prisidėjimo. Kam skirti finansinį prisidėjimą Savivaldybė ketina svarstyti ir NVO taryboje, todėl tos bendruomenės, kurios ketina teikti paraiškas, prašymus  Savivaldybei turi pateikti iki vasario 5 dienos (VVG parengė dokumento šabloną – ieškokite šios svetainės skiltyje „Informacija pareiškėjams“).

          Kviečiame kaimo bendruomenes, ketinančias teikti paraiškas, paskubėti pildyti prašymus ir teikti juos Savivaldybei.

          Primename, kad Kvietimo Nr. 1 paskutinė paraiškų rinkimo diena – vasario 28 d.