LIETUVOS KAIMO PARLAMENTAS RINKOSI Į III SESIJĄ

/ 2017-09-29

Rugsėjo 22-23 d.d. Ukmergės r. Taujėnų dvare vyko Lietuvos kaimo parlamento III sesija, kurią sušaukė Lietuvos kaimo bendruomenių ir Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga. 41 Lietuvos rajono atstovus pasveikino Ukmergės meras  Rolandas Janickas, LR Seimo nariai Guoda Burokienė ir Audrys Šimas.

Lietuvos kaimo parlamento III sesijoje akcentuota, kad šiame periode svarbiausia –  gyventojų įtraukimas į veiklas, kurios prisideda prie ekonomikos augimo kaime, kad būtų kuriama žmonių finansinė gerovė, kad būtų ir toliau puoselėjamas bendruomeninis judėjimas.

iE48O9S2J

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė apibendrino situaciją po dviejų  Lietuvos kaimo parlamento sesijų, akcentuodama, kad svarbiausias tikslas yra rūpestis žmonių gerove, o projektai, ūkinė veikla yra tik priemonės tikslui pasiekti.

Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė Reda Kneizevičienė kalbėjo apie paslaugų perdavimo bendruomenei mechanizmus pristatė naujausią tyrimą apie socialinių paslaugų poreikį bei teikimo galimybes.

Didelio dėmesio sulaukė LR Ūkio ministerijos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkės Dalios Matukienės pranešimas apie verslo situaciją kaime.

LR vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys kalbėjo apie  regioninės plėtros tarybas, kuriose tartis turėtų visi socialiniai partneriai.

LR žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė kalbėjo apie 2014-2020 m. kaimo plėtros programą, LEADER programos įgyvendinimo problematiką bei naujienas.

Svečias iš Suomijos, EKP organizatorius, Kim Smedslung, ragino gerai padirbėti ir III sesijos rezoliuciją pateikti Europos kaimo parlamentui, kuris vyks spalio 18-21 d.d.  Venhorst, Olandijoje.  Sesijoje dalyvavo svečiai iš Gruzijos, kurie dalyvauja ES pilotiniame projekte, yra sukūrę vietos veiklos grupę bei ruošiasi įgyvendinti bandomąją strategiją.

Abi dienas dirbusios 4 darbo grupės aplankė 12 Ukmergės ir Panevėžio rajono bendruomenių, kur buvo pristatyta 17 sėkmingų 2007 – 2013 metų ES finansinio periode įgyvendintų projektų.

Antrąją parlamento dieną visos 4 darbo grupės apibendrino pamatytus projektus, iškeltas problemas ir suformulavo svarbiausius uždavinius, ką turime pirmiausiai atlikti mes, bendruomenininkai, kokie svarbiausi sprendimai turi būti priimti vietos, nacionaliniame ir Europos lygmenyje, kad Lietuvos kaimas atsitiestų ir klestėtų.

Lietuvos kaimo parlamento III sesijos metu dalyviai vienbalsiai priėmė sesijos rezoliuciją.