APTARTAS NAUJASIS ADMINISTRAVIMO MODELIS

/ 2017-08-30

Rugpjūčio 28 d., Skuodo rajone, Didžiuosiuose Rūšupiuose, kur įsikūrusi Skuodo rajono vietos veiklos grupė, vyko Klaipėdos apskrities VVG darbuotojų  pasitarimas. Visiems labiausiai rūpėjo naujosios administravimo taisyklės bei naujasis VPS administravimo modelis. VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė, atstovaujanti Klaipėdos apskričiai VVGT valdyboje,  trumpai informavo kas buvo kalbama 2017 m. rugpjūčio 23 d. apskritojo diskusijose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje.

IMG_0834

Jau žinomas ir koks bus naujasis VPS administravimo modelis. NMA taip pat ruošiasi – ketina suformuoti komandą iš  dvidešimties administratorių, iš kurių maždaug pusė užsiims projektų vertinimu. Dar vienas aktualus klausimas, dėl kurio reikėjo pasitarti, tai mokymų darbuotojams  temų aptarimas. Nutarta, kad šiuo metu aktualiausi būtų praktiniai seminarai, susiję su viešųjų pirkimų bei verslo planų vertinimu. Jau žinoma, kad ir ŽŪM  kiekvienoje apskrityje ketina organizuoti seminarus, kurių tema –  dirbtinai sukurtos sąlygos paramai gauti.

Darbuotojoms, kaip visada, rūpėjo kaip kuri VVG sprendžia darbines problemas, ko galima pasimokyti iš kolegų. Tokie darbiniai pasitarimai visada labai naudingi, todėl buvo nuspręsta daugiau bendrauti el. priemonėmis. Susirinkimų nutarimai perduodami VVG tinklui, – tokiu būdu apie iškeltas problemas ir siūlomus sprendimo būdus gali sužinoti  ir kitų apskričių VVG.