LEADER PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS PRIVERTĖ VISUS SUSĖSTI PRIE BENDRO STALO

/ 2017-05-16

Balandžio 20 d. vykusiame Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame susirinkime dėl stringančių vietos plėtros strategijų ir iššūkių, su kuriais susiduria vietos veiklos grupės, buvo nutarta kreiptis į Seimo kaimo reikalų komitetą (raštą galite rasti čia). Visus neramina situacija,  kai niekaip negali įsibėgėti naujosios strategijos. Gegužės 3 d. Kaimo reikalų komiteto nariai priėjo išvados, kad sunkumai, su kuriais susiduria vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenės, turi būti sprendžiamos kompleksiškai užtikrinant visapusišką institucijų bendradarbiavimą. Susitikime dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir VVG tinklo atstovai.  Seimo kaimo reikalų komiteto nariai, VVG tinklo iškeltus klausimus taip pat pateikė svarstyti Finansų, Ūkio bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms.

Gegužės 4 d. „Leader“ metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje pristatytas ŽŪM siūlomas VPS administravimo sistemos modelio projektas, pagal kurį galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimą atliktų Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM. Dėl kiekvieno VPS administravimo sistemos modelio keitimo etapo buvo jau diskutuota  2017 m. balandžio 28 d. vykusio ,,Leader“ darbo grupės posėdžio metu. VVG tinklas pateikė pasiūlymą parengti pavyzdinius, jau suderintus su Agentūra FSA tipinėms ir dažniausiai pasikartojančioms VPS priemonėms. Pasiūlyta sudaryti darbo grupes kartu su Agentūros atstovais ir organizuoti susitikimus pavyzdiniams FSA parengti.

ŽŪM informavo, kad socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal KPP priemones, socialinio verslo gairėms parengti sudaryta darbo grupė iš 15 socialinio verslo praktikų ir ekspertų jau užbaigė savo darbą.  Planuojama, kad Socialinio verslo įstatymas turėtų būti parengtas 2018 m. II ketv., tačiau projektas turi būti parengtas dar šią vasarą, jis reglamentuotų socialinio verslo teisinę aplinką, registravimo tvarką, galimas lengvatas ir kt. Šiuo metu ŽŪM rengiamos socialinio verslo gairės bus darbo įrankis ir reglamentuos socialinio verslo kūrimąsi ir veiklą pagal KPP priemonę ,,LEADER“ ir priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos pradžiai“. Daug diskusijų ,,Leader“ darbo grupės posėdyje sukėlė ,,bendruomeninio verslo“ ir ,,socialinio verslo“ sąvokų sutapatinimas arba atskyrimas. Įvardintas pagrindinis šių sąvokų skirtumas – bendruomenė, vykdydama ekonominę veiklą, gautas pajamas ir pelną investuoja bendruomenės reikmėms, tačiau ji nesiekia kryptingo socialinio poveikio, kuris užsibrėžiamas iš anksto, o socialinis verslas siekia teigiamo ir pamatuojamo socialinio poveikio konkrečiai problemai.

Gegužės 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo ŽŪM, VVG tinklo atstovai, NMA specialistai. Pagrindinis klausimas –  projektų finansavimo sąlygų aprašų (FSA) rengimas ir derinimas. Numatoma, kad vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimai bus du kartus, o nuo rugsėjo 1 d. įsigaliotų nauja vertinimo/administravimo tvarka. Sekantis etapas – pirmos pavyzdinės FSA parengimas. Nutarta, kad tai bus Kaimo atnaujinimo priemonės FSA.

033