PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
Posted by

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki gruodžio 4 d. laukiame paraiškų pagal VPS priemonės veiklos sritį  „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir siekiant plėtoti į verslumą orientuotas veiklas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1. Veiklos sritis yra skirta bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų subjektų skatinimui.

Remiamos veiklos: turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą; parama maisto tiekimo grandinės organizavimui, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir (arba) rinkodarą; paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems, priklausomybės ligomis sergantiems ir pan.) kūrimas (pvz., vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, „nuotolinės“ paslaugos, pagalba socialiai atskirtiems žmonėms ir t.t.).

Finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai – šios interneto svetainės skiltyje „Kvietimai“

 

0 Komentarai įrašui PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS yra išjungti 169 05 lapkričio, 2019 Naujienos lapkričio 5, 2019