NAUJA IŠLAIDŲ KATEGORIJA PROJEKTŲ BIUDŽETUOSE
Posted by

NAUJA IŠLAIDŲ KATEGORIJA PROJEKTŲ BIUDŽETUOSE

Gegužės mėnesio pabaigoje įsigaliojo aktualus Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimas – pareiškėjai nuo šiol paraiškų biudžetuose galės numatyti ir netiesiogines išlaidas.  Tai projekto išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos tinkamam projekto įgyvendinimui užtikrinti ir yra tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis išlaidomis.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės numato, kad netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, turi būti apskaičiuotos pagal Taisyklių 6 priede pateikiamą aprašą ir neviršijančios jame nustatytų ribų.  Aprašas reglamentuoja vietos projektų, įgyvendinamų pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, fiksuotosios projekto išlaidų normos, taikomos vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti, nustatymo ir taikymo tvarką.

0 Komentarai įrašui NAUJA IŠLAIDŲ KATEGORIJA PROJEKTŲ BIUDŽETUOSE yra išjungti 365 27 rugpjūčio, 2019 Naujienos rugpjūčio 27, 2019