VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETAS PRIĖMĖ SPRENDIMĄ DĖL PARAIŠKŲ
Posted by

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETAS PRIĖMĖ SPRENDIMĄ DĖL PARAIŠKŲ

Liepos 4 dieną Vietos projektų atrankos komitetas (PAK) rinkosi į posėdį, kuriame buvo patvirtinti I-ojo etapo – projekto pridėtinės vertės (kokybės) vietos projektų vertinimo rezultatai. Paraiškos, surinkusios daugiausia vertinimo balų arba atitikusios antrinius vertinimo kriterijus, keliaus į kitą etapą – tinkamumo vertinimą, kurį atliks Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

PAK nariai svarstė aštuonias paraiškas, pateiktas pagal 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą. Kadangi kvietimo biudžeto užtenka tik pusės gautų paraiškų finansavimui, keturioms paraiškoms buvo pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą (protokolo nutariamąją dalį rasite šio tinklapio skiltyje „Kvietimai“).

PAK nariams tai buvo pirmasis posėdis, todėl rengiantis posėdžiui, VVG administracijos darbuotojai sulaukė daug klausimų apie projektų atrankos procesą, kurį ne vienas įsivaizdavo kiek kitaip. Prieita išvados, kad ir visuomenei ne visada aišku kaip vyksta projektų atranka, tuo labiau, kad 2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu už paraiškų vertinimą buvo atsakinga tik VVG, o šiuo laikotarpiu vertinimo funkcijos padalintos tarp VVG ir NMA.

 

Esminiai vietos projektų atrankos proceso žingsniai: VVG, kviesdama pareiškėjus teikti paraiškas paramai gauti, parengia Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (FSA) kiekvienai vietos plėtros strategijos priemonei ar veiklos sričiai, kuriame surašomi vietos projektų atrankos kriterijai ir kitos sąlygos.

Vertindami vietos projekto (VP) paraišką, vertintojai vadovaujasi: VP administravimo taisyklėmis; Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais; patvirtintu FSA; vietos projektų administravimo procedūros aprašu.

Vertintojas balus skiria tik remdamasis paraiškoje pateikta informacija bei pridedamais dokumentais ir aiškiai pagrindžia kuo rėmėsi. Vertinimo rezultatus peržiūri kitas vertintojas arba VPS administravimo vadovas. Abu vertintojai užpildo vertinimo ataskaitas, pasirašo, o kiekvienas veiksmas fiksuojamas VP paraiškos administravimo kontroliniame žymų lape. Jeigu keletas projektų surinko vienodą vertinimo balų skaičių, projektai reitinguojami pagal antrinius kriterijus, nurodytus VP administravimo taisyklėse. Jeigu VPS biudžete neužtenka lėšų – t. y. jeigu bendra prašoma suma viršija kvietimo biudžetą, sudaromas prioritetinis sąrašas. Paraiškos, kurios surinko daugiau nei 60 vertinimo balų, įrašomos į rezervinių vietos projektų sąrašą.

Vertinimo rezultatus peržiūri NMA ir pateikia raštu savo išvadas ir, jei vertinimas yra atliktas tinkamai, leidžia organizuoti PAK posėdį, kuriame priimami sprendimai dėl paraiškų perdavimo NMA tinkamumo skirti paramą vertinimo etapui. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priima NMA.

Vietos projektų atrankos komiteto 2018 m. liepos 4 d. posėdžio nutariamoji dalis.

 

0 Komentarai įrašui VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETAS PRIĖMĖ SPRENDIMĄ DĖL PARAIŠKŲ yra išjungti 239 16 liepos, 2018 Naujienos liepos 16, 2018