Pranešimai

ORGANIZAUOJAMI INFORMACINIAI RENGINIAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS

/ 2016-11-09

Vietos veiklos grupė  „Pajūrio kraštas“ pradeda informacinius renginius potencialiems pareiškėjams.  Renginių grafiką galite rasti čia. Sekite informaciją, nes renginių grafikas gali keistis.

Informacinių renginių metu bus pristatoma VVG „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto  „Gyvenimo kokybės, socialinės aplinkos kaimo vietovėse gerinimas ir gyventojų bendradarbiavimo skatinimas“ priemonė , nekurianti darbo vietų  „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“.  Taip pat bus supažindinama su vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis.

Informaciniuose renginiuose kviečiame dalyvauti  VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje registruotas kaimo bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas, biudžetines ir viešąsias įstaigas.

 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS DAVĖ STARTĄ NAUJŲ DARBŲ PRADŽIAI

/ 2016-11-09

 

KPF-logo-1 leader lietuvos leaderlogo_pk2

Lapkričio 3 d., Vėžaičių konferencijų centre vykusiame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime pristatyta VVG „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategija. VVG pirmininkė, VPS administravimo vadovė Raimonda Damulienė  apibūdino strategijos priemones, veiklos sritis, pristatė galimus pareiškėjus. Vietos projektų įgyvendinimui skirta  2 385 468 Eur.  Pirmajam strategijos prioritetui „Verslumo kaimo vietovėse skatinimas, ekonominio gerbūvio kūrimas“   planuojama skirti 76,09 proc. paramos lėšų,  antrajam prioritetui  „Gyvenimo kokybės, socialinės aplinkos kaimo vietovėse gerinimas ir gyventojų bendradarbiavimo skatinimas“  įgyvendinti – 23, 91 proc. paramos lėšų. Vietos plėtros strategijoje numatyta įgyvendinti šias priemones: „Ūkio ir verslo plėtra“, „Investicijos į materialųjį turtą“, „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“, „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“.