Pranešimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

/ 2018-01-17

zum-logo

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt) interneto svetainėse. Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2018 m. sausio 22 iki vasario 23 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

– spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

– elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.

Taisykles rasite čia

 

APTARTOS SĄLYGOS BESIRENGIANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS

/ 2018-01-15

Gausus būrys susirinkusių į 2018 m. sausio 11 d. VVG „Pajūrio kraštas“ organizuotą informacinį renginį parodė, kad Klaipėdos rajono organizacijos pasiruošusios aktyviai įsijungti į 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.  Informaciniame renginyje dalyvavo net 30  atstovų iš Klaipėdos rajono bendruomeninių,  nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės biudžetinių įstaigų.

IMG_1010  IMG_1014